Jdi na obsah Jdi na menu
 


Motto: Máme mladá srdce dokud máme rádi lidi

          a  dodáváme jim to, co sami postrádáme

---------------------------

Činnost Univerzitního klubu seniorů, z.s. je umožněna i díky příspěvku Magistrátu města Ostravy 

ostrava.jpg

------------------------------------

3. akce projektu Vítkovická Hlubina do hloubky 1. 12. 

dscn2766.jpg

 

 

---------------------------------

dscn2764.jpg

 

V prostorách Hlubiny byla uvedena přednáška  lektora Mgr. Stanislava Knoba PhD. : Historie hornictví na Ostravsku.

Úvodem jsme zhlédli film o přetváření vzhledu DOV architektem Josefem Pleskotem a pak následovala přednáška o životě horníků a jejich rodin na Ostravsku v době 19. a 20. století. Zajímavé byly údaje o zaměstananosti mužů i žen , údaje o stávkách, o životě a stopě jakou zde zanechal Petr Cingr. Další pokračování nám dopoví p.lektor na Landeku v Petřkovicích příští rok při 4. akci projektu Vítkovická Hlubina do hloubky.

K 30 členům UKS se přidala i paní doktorka Telnarová a Pavla Janoschovádscn2770.jpg

 

Poté jsme zašli  do Gongu podívat se na výrobky neziskových organizací:

dscn2773.jpg

 

dscn2774.jpg

 

 

 

 

 

Mohli jsme si pořídit originální vánoční dárky a ozdoby. Občerstvily jsme se dobrotami stejně jakou milou atmosférou. Bylo možné se zapojit při on-line dražbě předmětů s originálním příběhem i přidanou hodnotou. 
V 17 hodin na náměstí před Gongem byl rozsvícen stromek a tak zahájen Advent v Dolní oblasti Vítkovice. 
Zúčastnilo se 46 místních neziskových organizací, pro které byl festival určen.  Díky všem partnerům a lidem, kteří v tom lítali s námi!

---------------------------------

Další plánovanou společnou akcí bude 8.12. ve 14 hod.

prohlídka Katedrály Božského spasitele v Ostravě

---------------------------------

Doc.Švec: Problém s radonem v bytech a domácnostech,

zajímavá přednáška se konala v pátek 18.11. 2016 ve 14,30 hod. v budově Přírodovědecké fakulty (vchod z ul.30.dubna) v místnosti 125 A. Přišlo 20 členů UKS, prostředí bezvadné, místa dost pro všechny!

více viz pod AKTUÁLNĚ

dscn2721.jpg

----------------------------------

Vítkovická Hlubina do hloubky: viz  http://www.uksostrava.rajce.idnes.cz

zde najdete také videozáznam RNDr.Jiřího Bárty z návštěvy TOWER BOLTu!

------------------------------------------------------------------

v sekci AKTUÁLNĚ je nový článek RNDr.Jiřího Bárty o životním jubileu Ing.J.Hrubého,

prvního předsedy občanského sdružení Univerzitního klubu seniorů

----------------------------------------------------------------------------------

Science show a film Divoká Afrika 3.11.2016

Poděkování za krásný zážitek

V roce 2014 jsem nastoupila v rámci celoživotního vzdělávání pro seniory na Ostravskou univerzitu v Ostravě - Přírodovědeckou fakultu, v roce 2015 jsem vstoupila do seniorského klubu na osu.

Moje dojmy z pořádaných akcí seniorského klubu jsou obohacením

mého odborného životního vzdělávání na této fakultě.

Seniorský klub a jeho rada je velmi aktivní a pořádá pro své členy

(i nečleny) nádherná a poučná setkání s lektory a přednášejícími,ať už z oblasti kultury, vědy, přírody, nebo dějin. Jednou z těchto akcí byla i návštěva, která se uskutečnila pro seniory dne 3.11.2016 ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice v rámci vítězného projektu "Vítkovická hlubina do hloubky".Shlédli jsme fyzikální a chemické pokusy, které nám předvedli studenti Ostravské univerzity v Ostravě.. a vidět Gina v láhvi, to je sen- "Přej a bude ti přáno !". Vskutku velmi zajímavé a poučné s obohacením vědomostí na dané téma.

Zajímavým exponátem ve Světě techniky nám byla rovněž představena novinka pro oživení lokality Dolní oblasti Vítkovic, interaktivní model hutní výroby končící výrobou nerezové kávové lžičky,kterou si mohli zúčastnění senioři vyrobit.

Shlédnout "Divokou Afriku" v projekci 3D v kině ,kde hlavním představitelem byla VODA a sledovat ji od zamrzlých vrcholků hor ke korytům mohutných řek a jezerům plným života, skrze vlhké deštné pralesy a ohromné vodopády až k vyprahlým savanám a pouštím byl neskonalý zážitek.

Chtěla bych tímto poděkovat výboru Univerzitního klubu seniorů za zajištění významných akcí pro nás-seniory. (text J.Chlebovská)

více fotografií viz opět  http://www.uksostrava.rajce.idnes.cz
 
dscn2533.jpg
 
 
 
 
 
 

dscn2404.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.                                                   

V Ostravě, dne 23.10.2016

 Vážená paní doktorko,

      Univerzitní klub seniorů Vám za všechny účastníky pátečního setkání studentů univerzity třetího věku na Přírodovědecké fakultě OU vyslovuje upřímné poděkování za jeho realizaci.  Spolu s vaším pracovním týmem pro uvedené studium jste umožnili širší setkání aktivních studentů i frekventantů v krásné budově fakulty, které zahrnovalo jak retrospektivní rekapitulaci, tak i pobídku k dalším aktivitám, poslechu krásné hudby a bohatým pohoštěním. Tímto přehledem jsme si všichni naplno uvědomili, jak mnoho témat jsme měli možnost studovat, kolik zajímavých kurzů jsme pod vedením fundovaných přednášejících odborníků absolvovali. Vystoupení pana děkana, které bylo tématicky zaměřeno na vodní zdroje bylo  také natolik zajímavé, že podnítilo pozdější diskuzi zúčastněných o zájmu zařazení tohoto tématu do některých příštích kurzů.

    Jak jste podotkla, bez podpory a práce týmu vašich spolupracovníků by nebylo možné zvládnout objem tak vysokého počtu členů studia.  Umožnění absolvování tohoto typu vzdělávání je pro nás velmi, velmi důležité a jsme za tuto možnost vděční všem, kteří nám to umožňují.

      Přejeme Vám osobně a všem vašim spolupracovníkům pro U3V PřF všechno nejlepší a  doufáme, že se bude nadále dařit Vám i nám společně získávat nejen nové informace, ale v neposlední řadě budovat přátelské vztahy mezi sebou.

 

      S úctou        

                                členové Výboru UKS PřF OU

 

zde je článek , který napsal student U3V:

Setkání seniorů studujících VU3V

V pátek 21. 10. 2016 se uskutečnilo v budově Přírodovědecké fakulty na ul. Chittussiho ve Slezské Ostravě, společné odpoledne a setkání současných studujících seniorů VirtU3V při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, ale i těch, kteří již pravidelné přednášky nenavštěvují.  Setkání zahájila paní doktorka ing. Telnarová, která v úvodu přivítala nejen všechny přítomné, ale i své spolupracovníky a přednášející z fakulty. Pozvání přijal a setkání se zúčastnil i pan děkan doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.  Na programu byla přednáška pana děkana, dále prezentace proběhlých aktivit a plán na další léta. Proběhlo ocenění nejaktivnějších seniorů a v neformální části přátelské pose-zení s občerstvením. Po přednášce pana děkana proběhla bohatá diskuze k zajímavé-mu přednesenému tématu z oblasti vodohospodářství, poté senioři tlumočili navzájem své představy o dalším fungování VU3V. Padla zde např. otázka a dotaz na možnost zajišťování místností nejen k výuce a přednáškám ve VU3V, ale poskytování k akcím pořádaným UKS (univerzitním klubem seniorů), a již v sobotu byla domluvena spolupráce v této oblasti. Informace o činnosti a tématech v jarním semestru byla již publi-kována. V zimním semestru se již uskutečnila na začátku září exkurze do Prahy, zaměřená na Karla IV. k výročí jeho narození, probíhá kurz Vybrané kapitoly z biologie a ekologie, kde jsou přednášejícími členové katedry biologie a ekologie PřF OU. Proběhla již témata Mokřadní systémy a Biologie a ekologie včely medonosné, další budou dle rozvrhu pokračovat. Byl zahájen kurz s názvem Hry pro rozvoj myšlení a paměti, pokračuje kurz MS office a ovládání PC pro pokročilé. Každé úterý dopoledne v průěhu celého zimního semestru, se budou přihlášení a zaregistrovaní studující senioři scházet v Centru Pyramida pod vedením přednášejícího RNDr. Martina Žáčka Ph.D., k prohlubování svých znalostí nejen o hardwaru a softwaru počítačů, ale podrobně se budou seznamovat s používaným operačním systémem Windows, programy Word, Excel a další. Nesmíme zapomenout na činnost UKS, který je součástí VU3V a jehož předsedkyní je Bronislava Wágnerová. Proběhla přednáška ing. Koběrského na téma „Národní parky USA“,  v oblasti Dolních Vítkovic pak proběhla v kavárně na Bolt Tower přednáška novináře Mgr. Svobody na téma „Novinařina kdysi a dnes“. Zajímavá byla i přednáška prof. Karla Steinmetze, který poutavě vyprávěl o symfonických koncertech českých i německých, vzniku Janáčkovy filharmonie a další. Na 3. 11. obdrželi členové UKS pozvánku do Velkého světa techniky do kinosálu na Science show a film Divoká Afrika. Zájem bude určitě stejně velký, jako na přednášce o novinařině v oblasti DV. O dalším pokračování činnosti nejen VU3V, ale i činnosti UKS nelze pochybovat, členové věří, že se objeví spoustu dalších nápadů a hlavně působivých a zajímavých témat z různých oblastí života.

V Ostravě 22. 10. 2016              Zpracoval: Josef Kubíček, člen UKS,z.s.
záznam ze setkání viz http://goo.gl/photos/byVqyK65DUXKLFyN6

     http://www.uksostrava.rajce.idnes.cz

----------------------------------------

v sobotu 22.10. již paní doktorka posílá řešení místnosti pro přednášky a schůze UKS:

Dobrý den všem, výboru zvlášť,

po včerejším setkání seniorů s panem děkanem, kde byl vznesen dotaz na možnost využívání učeben na PřF a příslibu pana děkana, že je to možné, vám sděluji následující.

Vhodná učebna v budově PřF na ulici 30. dubna 22 je učebna v přízemí s označením A125, do které se vejde 100 lidí. Mluvila jsem s rozvrhářem a požádala jej, aby na pátky po 14 hodině nenasazoval na tuto učebnu rozvrhové akce, čili zůstane volná pro aktivity Virt U3V a UKS. Provedla jsem kontrolu tohoto semestru a ani nyní na této učebně není v pátky po 14 hodině žádná rozvrhová akce, čili můžete ji začít využívat ihned. Samozřejmě se může stát, že jsou již na tuto učebnu plánovány nějaké nerozvrhované aktivity. Pokud by se tak stalo, budu to řešit. Nicméně můžete tuto učebnu využít i v tomto semestru. Pro kurzy Virt U3V nebudu tento semestr učebnu potřebovat. Od příštího semestru tam také nasadím nějakou výuku, která se nevejde na Pyramidu. Věřím, že se vždy domluvíme na termínech, aby nedocházelo ke kolizím.

Jedná se o klasickou přednáškovou učebnu, čili samozřejmě tam nebudete mít takový komfort jako na Pyramidě, ale myslím, že to postačí. Automaty na kafe jsou na chodbě, toalety na patře. Navrhuji vám rovněž, abyste zvážili přesunutí schůzí UKS také do této učebny, abyste nemuseli platit místnost v Pyramidě.

Doufám, že vás tato zpráva potěší a přeji mnoho zajímavých akcí v UKS.

Zdraví Zdenka Telnarová

----------------------------------

uvod.jpg
 
prof.Karel Steinmetz nám poutavě vyprávěl o symfonických koncertech českých i německých, vzniku Janáčkovy filharmonie Ostrava a seznámil nás s publikacemi
Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let
Kapitoly z historie německé hudební kultury v Ostravě-osobnosti, instituce a reflexe.
Na závěr nám pustil skladbu L.Janáčka Závist-předehru k opeře Jenovéfa. 

---------------------------------------

Prohlášení výboru UKS z.s. ze dne 3.10.2016 :

V posledním období bylo výboru UKS vytknuto nedůsledné plnění povinností při správě UKS . K tomu uvádíme následující:Změna statutu UKS z občanského sdružení na zapsaný spolek proběhla komplikovaně, byla však v 04/2016 kladně ukončena. Stanovy jsou v podstatě identické a jsou zveřejněny zde, na e- stránkách UKS, v platném znění, po odsouhlasení Krajským soudem .                           Ke změnám v programu UKS v průběhu roku uvádíme , že nelze dopředu zcela přesně stanovovat data a náplně akcí z rozličných důvodů –např. časové možnosti přednášejících, zajišťování místností , průběžné vnější nabídky , ziskané dotace apod. Výbor má pravomoc upřesňovat program UKS v průběhu roku .Akce „Bolt“ je plně hrazena z dotace akce „ Vítkovická Hlubina do hloubky „ v rámci Dolní oblasti Vítkovic. Z účtu UKS nebudou pro tento účel vydány žádné peníze. Je přednostně určena pro členy UKS a dárce do fondu, který dotaci udělil.Případné jiné připomínky je třeba přednostně řešit prostřednictvím Revizní komise, která jejich opodstatněnost prošetří a na  výboru UKS vyžádá nápravu .                 

Za výbor UKS :   B. Wagnerová      

Za revizní komisi: M.Šmerdová            

--------------------------------------

Praha Karla IV. – 700 let.

  Ve dnech 8. – 11.9. jsme se zúčastnili Exkurze- výuky v terénu, kterou pro nás, účastníky Setipu Virt U3V zorganizovala paní Telnarová Zdeňka Ing., PhD., Janoschová Pavla Bc., Ing. Dluhošová Klára.

Celý projekt byl velmi pečlivě připraven pro nás seniory , studenty Ostravské univerzity v Ostravě.

  Hlavním tématem byla Praha Karla IV. – 700 let – návštěva objektů s tím souvisejících.

  Velice přínosná byla přednáška „Císař Karel IV.“. paní prof.PhDr. Kateřiny Charvátové pro ostravskou a pražskou U3V na PedF UK a poté setkání se studenty , se kterými jsme si vyměnili mnoho cenných zkušeností.Katedrálou Sv.Víta nás velmi poutavě provedla Mgr. Kateřina Sládková a komentovanou prohlídku Nového Města pražského jsme měli s  Mgr. Ondřejem Faktorem.

I komentovaná prohlídka výstavy Císař Karel IV. ve Valdštejnské jízdárně nadchla všechny přítomné seniory. K vidění  byly originály z celého světa, doprovázené postřehy součastníků z doby Karla IV., přičemž některé postřehy byly velmi zajímavé a překvapující.

  Velice dobrým počinem bylo zakoupení vstupenek do objektů Pražského hradu. Každý, dle svých možností a sil, navštívil objekty, které ho zaujaly.

Během této výuky v terénu, která byla paní doktorkou Telnarovou velmi úžasně zorganizovaná, měli všichni studenti dostatek času na individuální prohlídky i na regeneraci sil. Naše poděkování si zaslouží i paní Bc. Pavla Janoschová a Ing. Klára Doležalová, které nám byly oporou.

Paní Bc. Pavla Janoschová okamžitě operativně řešila naše potřeby.

Tento způsob výuky při Ostravské univerzitě v Ostravě se nám velmi líbí, vyhovuje našim potřebám (vzhledem k našemu věku) a jsme za něj velmi vděčni paní doktorce Telnarové, která pro nás tato poutavá témata připravuje.

fotodokumentace z exkurze

Praha Karla IV. - 700 let viz  http://www.uksostrava.rajce.idnes.cz

---------------------------------------

„ Národní parky USA“.Dne 22.9.2016 ve 14.00 hod proběhla v Pyramidě přednáška

dscn2086.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310181-gallery1-oen9g.jpg

 

 

 

 

 

 

Bryce Canon

 

 

stazeny-soubor.jpg

 

 

Yellowstonský

 

 

 

 

 

 

images.jpg

Národní park Squoia

 

Velmi poutavě a s fotografiemi a videi nám povyprávěl o své cestě Ing.B.Koběrský

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Milí spolužáci a přátelé, 

dovolte mi, abych vás jménem rady UKS  přivítala na začátku nového školního roku.

V minulém roce se nám podařilo navýšit počet členů a to nás zavazuje, 

abychom i nadále zajišťovali kvalitní přednášející i zajímavá témata.  

Konečně se nám podařilo získat peníze z dotace, což nám pomůže částečně finančně pokrýt náklady na činnost.

Přeji všem mnoho úspěchů v novém školním roce, hodně hodnotných zážitků ze zajímavých akcí UKS.

 

Výše členského příspěvků zůstává nezměněna - 100 Kč  za semestr.

Bronislava Wágnerová

----------------------------------------------------------------------------------------------------

img_140912.jpg

 

 

 

 

 Ze Zámku Kunín

 

 

 

img_1411k14.jpg

 

více viz

http://uksostrava.rajce.net/

 

 

 

 

--------------------------

Zpráva v Moravskoslezském deníku 15.6.2016 od J.Kubíčka:

pamatnik.jpg

 

-------------------------------

dscn0881.jpg

podekovani-2a.jpg

 

 

 

 

 


poslední přednáška grafologie s Mgr.Janou Molnárovou

dscn0869.jpg

 

a záznam přednášky: Tajemná místa Severní Moravy 12.5.

prednaska-tajemna-mista-moravy-4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

část videa J.Bárty:  Tajemná místa Moravy 12.5.avi 

delší video :   http://www.uschovna.cz/zasilka/JG28V68RYNUTIDTS-B9G

(stáhněte si přehrávač-zdarma:  http://www.slunecnice.cz/sw/vlc-media-player/ )

dscn0840.jpg

--------------------------------------------------

r_konkolski1.jpg

 

 

Richard Konkolski

mezi námi...

část videa viz:

http://uksostrava.rajce.net

 

 

 

r.konkolski2.jpg

 

 

r_konkolski3.jpg--------------------------

Článek uvedený v Moravskoslezském deníku 6.4.2016:

img038.jpg

--------------------------

m.pilarova.jpg

Proměna areálu bývalého dolu Hlubina.

Členové UKS (univerzitního klubu seniorů) studující na Univerzitě třetího věku (U3V) při Pf Ostrava, navštívili v rámci plánované akce výše uvedený areál, který se neustále mění k lepšímu a to nejen po stránce stavební, ale i jeho využití. Průvodcem nebyl nikdo jiný než redaktorka regionálního vysílání TS Ostrava p. Marta Pilařová, která se svého úkolu zhostila na výbornou. Její výklad v kinosále jedné z budov, kde dříve býval sklad MTZ, zaujal čtyři desítky účastníků. Také další budovy v areálu dolu se přeměnily v konferenční sály, kde se konají besedy, ale i taneční zábavy případně hudební koncerty. Známá je také Heligonka, ve které účinkuje se svými hosty na koncertech Jarek Nohavica. Samozřejmostí je i to, že zde zůstalo strojní vybavení, vyrostla zde lezecká stěna, jejíž největší výška činí 21 m.

text: J.Kubíček, více fotografií viz :

http://seniortip.cz/?module=club&action=galerie_view&id=5181

fotogalerie Elišky Murasové viz:

https://picasaweb.google.com/108662101172163417385/Vitkovice1732016?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJHb94Hl9Y-rmwE&feat=directlink

video z návštěvy na dole Hlubina viz   http://uksostrava.rajce.idnes.cz

-------------------------------------

dscn0304.jpgPaní Šárka Maňasová PhDr. nám na přednášce Trénování paměti mimo jiných zajímavostí předvedla možnost, jak si zapamatovat 20 čísel za desetinnou čárkou u Ludolfova čísla TT .....3,14...... 

-----------------------------

Dne 14.1.2016 se ve 14.00 hod. v Pyramidě konala Výroční členská schůze Univerzitního klubu seniorů dscn0191.jpg(zápis a usnesení je zveřejněn)...

 

 

 

 

 

 

 

 

a byla spojena s velmi pěknou přednáškou RNDr. Martina Žáčka o jeho poznatcích z pobytu na Islandu - s jeho výkladem k prezentaci a ukázkou vyvřelin z ostrova a také prachu Islandu. Děkujeme! 

dscn0193.jpg

Členství v UKS svou platbou stvrdilo 41 přítomných členů. Děkujeme!

Členství umožňuje bezplatnou účast na zajímavých přednáškách (zpravidla 4-5 za semestr) a účast na společných akcích (výlety ,  exkurze) .
Členské příspěvky slouží k úhradám nájmů místností a odměn pro přednášející vč . správních nákladů na provozování občanské společnosti (nově Spolku).

 Bronislava Wagnerová       
předsedkyně Rady UKS                                                                         
Poznámka :  
Akcí a přednášek pořádaných UKS se mohou zúčastnit i nečlenové  s tím , že se předpokládá , že dobrovolně přispějí během přednášky na náklady s ní spojené .

Pět let činnosti Univerzitního klubu seniorů.

V listopadovém čísle SENIOR deníku jsem si mj. povšimnul fotografie z předávání titulu Senior roku 2015 profesoru MUDr. Rajko Dolečkovi, který je zářným ztělesněním slov Břetislava Uhláře z téhož čísla, že „ … mládí se nám už sice v seniorském věku nevrátí, ale není čeho litovat, pokud dosavadní život byl tvůrčí … a máme si zkusit plnit své sny a touhy, dokud je ještě čas.“
Tato pravdivá slova mě přiměla k tomu, abych navázal na Vámi nedávno zveřejněný článek mého seniorského spolužáka J. Kubíčka, v němž hezky popsal své kolegyně a kolegy, kteří si své sny a touhy plní aktivním vzděláváním v rámci činnosti Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kterou založila  a již 7 let obětavě se svým týmem spolupracovníků organizuje paní Ing. Zdeňka Telnarová, PhD. Ta má rovněž stěžejní zásluhu na tom, že před 5 léty iniciovala založení občanského sdružení (dnes spolku) Univerzitní klub seniorů (UKS), který se později přidružil také k celostátnímu sdružení seniorských klubů SENSEN (www.uks.estranky.cz  a www. sensen.cz).
Činnost našeho UKS se odlišuje od VU3V tím, že si kromě přednášek, besed a exkurzí, organizovaných výše uvedeným týmem PřF OU, připravují a organizují poznávací a vzdělávací akci vlastními silami svých členů. A to nejen vyhledáváním lektorů z řad významných osobností, působících v našem kraji (např. prof. MUDr. R. Doleček, prof.Dr. K. Steinmetz, Mgr. M. Strakoš, dr. R. Lipus, Doc.Dr. I. Měrka, Mgr. T. Cikrt, MUDr. H. Přibyl, H. Juračáková, Mgr. L. Bárta aj.), ale také lektorů z vlastních řad, kteří ve svých přednáškách uplatňují vědomosti, které získali v období  své aktivní pracovní činnosti nebo zkušenostmi celoživotního koníčka. Ke své činnosti UKS používá kromě „domácí“ Pyramidy univerzitní knihovny také dalších učebních prostor, např. ve středisku Gabriel Charity Ostrava, Velkého světa techniky DOV a nově v prostoru ostravského Divadla loutek, který provozuje Klub historie plynárenství (Mgr. J. Marek), v němž současně probíhá zajímavý cyklus přednášek spojených s prezentacemi autorských fotografií Ing. L. Nabělka o historii Ruska, Ukrajiny a dalších postsovětských republik. 
Věříme, že také v budoucnu budou vedoucí pracovníci PřF OU vzdělávací činnosti našeho UKS i nadále nakloněni jako doposud a že se jeho členové budou stále cítit ve své „domácké“ Pyramidě jako doma a budou se v ní rádi scházet.
Autor článku: RNDr. Jiří Bárta

------------------------------------

 

(níže: fotky z Kravař 5.12.)

p1080186.jpg

 
p1080181.jpg
------------------------------------------------
Vánoční trhy byly zahájeny 27. listopaduostrava.jpg Denně v době od deseti do dvaceti hodin budou mít návštěvníci možnost se seznámit s ukázkami práce řemeslníků, v odpoledních hodinách se na pódiu vystřídají pěvecké a folklorní soubory, písničkáři, swingové a jazzové kapely, velké hudební orchestry i interpreti české populární hudby. Návštěvníci se mohou těšit již tradičně na vánoční kluziště, betlém, zvířátka, Ježíškovu poštu, historický kolotoč, jízdy vláčkem nebo projížďky na velbloudovi. Vánočními trhy ožije i Kuří rynek, kde nebudou chybět dobové hry a výtvarné dílny pro děti, stánky s rybími, zabijačkovými a dalšími specialitami, středověké ruské kolo, siloměr, ledový bar, zimní kino ani přenos adventních koncertů.

---------------------------------------

Milí přátelé  senioři, zdravím Vás  na začátku nového semestru. Činnost Univerzitního klubu seniorů zahájíme přednáškou Ing. Nábělka v říjnu, jeho  květnová přednáška byla velice kladně hodnocena a podařilo se ho opět získat ke spolupráci.  Rada UKS dále připravuje další přednášky na téma: zdraví, historie, kultura, uspořádáme i výlety na zajímavá místa.  Členský příspěvek zůstává 100,00 Kč za semestr.  Těšíme se na spolupráci.

Za Radu UKS Bronislava Wágnerová

-------------------------------

Úspěšná přednáška Ing.L.Nábělka v Divadle loutek 8.10.2015

prednaska-uks-8.10.2015.jpg

ing.-l.-nabelek-2015.jpg

p1060852.jpgz exkurze v Drážďanech

Středověké a novověké umění Drážďan – metropole Saska