Jdi na obsah Jdi na menu
 


Motto: Máme mladá srdce dokud máme rádi lidi

          a  dodáváme jim to, co sami postrádáme

---------------------------

Činnost Univerzitního klubu seniorů, z.s. je umožněna i díky příspěvku Magistrátu města Ostravy 

ostrava.jpg

---------------------------------------

Článek Jirky Bárty na Novinkách:

Členky Univerzitního klubu seniorů přednášejí o Číně

V Univerzitním klubu seniorů (UKS), který vznikl souběžně s Virtuální univerzitou třetího věku při PřF Ostravské univerzity, se kromě přednášek a besed s renomovanými lektory využívá rovněž nového principu celoživotního vzdělávání "Study circle" (studijní kruhy sami sobě).

Mramorová loď jediné čínské císařovny
Celkem 5 fotografií
 

V rámci tohoto principu si členky UKS, Broňka Wagnerová a Iva Gajdáčková, připravily vlastní přednášku o svém pobytu v Číně, která proběhla 17. 3. 2017 pro 32 seniorů klubu v učebně Ostravské univerzity. Obě přednášející společně s dalšími dvěma členkami, Milenou Šmerdovou a Jitřenkou Teperovou, navštívily Čínu na pozvání svého bývalého spolužáka, který zde žije se svou rodinou již 10 let.

Ten se stal skvělým organizátorem a zároveň i průvodcem celého jejich pobytu a díky němu měly jeho spolužačky možnost poznat maximum nejznámnějších turististických míst, od Pekingu, Šanghaje počínaje a Guilinem či Kunmingem konče.

Naše turistky pořídily stovky a stovky fotek, z nichž pro posluchače vytvořily velice zajímavou prezentaci. A ke každé z nich měly i nějakou zajímavou příhodu, kterou na daném místě prožily. Všechny čtyři účastnice pobytu se vzájemně doplňovaly a přiblížily nám i způsob života běžných Číňanů, s nimiž se v průběhu cest setkaly (doprava, ubytování, strava, příroda, péče o památky, zvyky a tradice aj.).

pro další fotografie J.Chlebovské klikněte zde :https://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/5386-43211-clenky-univerzitniho-klubu-senioru-prednaseji-o-cine.html

I Vy se můžete přenést do Číny se zprávou z cesty a 440 fotografiemi

Broňky Wagnerové a Ivy Gajdáčkové

na                http://www.uksostrava.rajce.idnes.cz

----------------------------------------

Plán přednášek:
20.04. - exkurze na Landek -(čtvrtek) z dotace Vítkovic 
19.05. - prof. Jung - Rothschidové

23.6.   - Mgr. Daniela Pilařová - Tradiční čínská medicina II. 

Přednášky se konají na Přírodovědecké fakultě, ul.30.dubna, vždy ve 14,30hod. v učebně 125A

----------------------

ITINERÁŘ EXKURZE LANDEK 20.4. 

Poslední akce projektu "Vítkovická Hlubina do hloubky"

proběhne v Muzeu pod Landekem již ve 13 hodin

s tímto programem:

1. Prohlídka dolu Alselm (Ferdinand, Masaryk, E.Urx) včetně sfárání

do dolu

2.Přednáška Dr.S.Knoba o historii dolu a hornictví

3.Návštěva BistrOpenu (bývalé stolárny)

Členové UKS mají vstup zdarma, nečlenové 50Kč.

---------------------------------------

Studující senioři se seznamují se životním osudem a dílem Jakuba Jana Ryby.

přednášející MgA. Jana Ryšková

Vrcholný představitel české kantorské hudby Jakub Jan Ryba (1765 - 1815), známý dnes především jako tvůrce fenoménu českých vánoc České mše vánoční "Hej mistře", byl osobností mimořádných schopností. Byl nejen učitel, regenschori, skladatel, spisovatel, básník, ale i hudební teoretik.

přednášející lektorka Mg.A Jana Ryšková
Celkem 3 fotografie
 

další 2 fotografie uvidíte po kliknutí na toto první foto na adrese  https://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/5420-43060-studujici-seniori-se-seznamuji-se-zivotnim-osudem-a-dilem-jakuba-jana-ryby.html

Nový kurz v letním semestru 2017 s názvem Jakub Jan Ryba, pozoruhodná postava českých dějin nejen hudebních pro účastníky Virt U3V při PřF Ostravské univerzity (OU), začal první lekcí v pondělí 6. března, druhá pak pokračovala již v úterý následujícího dne.

Počítačová učebna v budově OU s názvem Centrum Pyramida byla zcela zaplněná téměř padesáti seniory, kteří si s velkým zájmem vyslechli v první části přednášku Jany Ryškové MgA. o době dětství, dospívání a mladosti Jakuba Jana Ryby, v druhé pak o jeho působení v Rožmitále... jako o velkém člověku v malém světě.

V závěru přednášky se účastníci dověděli o Rybově tvrdohlavé neústupnosti v prosazování věcí, o kterých byl přesvědčen, že jsou důležité. Jeho neschopnost odpočívat a s tím související přepracovanost spolu se zdravotními komplikacemi, nakonec i psychická labilita mu vzaly sílu unést tíhu životní reality a deziluzí.

Závěrečné dvě lekce naplánované na 27. a 28. března se budou týkat aktivit Rybova hudebního světa, především pak širokého pojednání Česká mše vánoční "Hej mistře". Poslechnout si nahrávky s dalším výkladem přijdou určitě všichni, kteří byli do kurzu přihlášeni již na začátku roku, zúčastnili se jeho první části a nenechají se o závěr tohoto jedinečného kurzu a pojednání připravit.

text a foto J.Kubíček

Dr.Jung: Zajímavá přednáška o vzestupu a pádu Slezského rodu Lichnovských z Voštic ze dne 17.2.2017

Snad nejvýznamnější rod severní Moravy a Slezska . Jeho členové zasahovali do dějin Pruska i Rakouska-Uherska.

Prof. Jung nás provedl historii původního rodu rodu pocházejícího z Horního Slezska. Od jeho počátku , kdy získali predikát Lichnovští z Voštic, jeho bohatou historii, působením ve státních službách , povýšením do hraběcího i pruského knížecího stavu.Zvelebováním získaného panství, jejich životem na Hradci nad Moravicí. Přátelstvím s mnoha vynikajícími umělci své doby, Ludwig van Beethoven je snad nejznámější. I jejich pomalým ústupem ze slávy po vzniku samostatné československé republiky. Poslední potomci rodu Lichnovských žijí v Brazilii. Svoji zem původu a zámek v Hradci však před několika lety navštívili.

Mezi nejvýznamnější členy rodu patřil Eduard Maria Lichnovský a jeho 4 synové. Felix Maria, Karel Maria, Robert Maria, a Otherio Maria. Voják, kněz – děkan olomoucké kapituly, velkopřevor řádu Maltézkých rytířů.

Karel Maria Lichnovský, dědic panství , dal přistavět tzv. Červený zámek nynější dominantu Hradce nad Moravicí. Jeho syn Karl Max patřil předním německým diplomatům s úzkým vztahem na berlínský císařský dvůr. Se svou ženou Mechthildou cestovali po celém světe, zůstaly po nich na zámku bohaté sbírky asijského a egyptského umění.

Mechtilda docela originální žena, patřila ke znalcům umění, což dokazovala i rozšiřováním zámecké sbírky v Chuchelné. Její literární činnost jí vynesla popularitu v německy mluvících zemích.

Po vzniku první republiky žili manželé Lichnovští v ústraní v Chuchelné. Jejich panství upadalo. Když hrabě Lichnowský r,1928 zemřel , jeho pohřbu se v Chuchelné zúčastnilo velké množství lidí, včetně diplomatů a šlechty. Jeho žena Mechtilda zemřela v Londýně.

Poslední majitel chuchelnického statku Vilém Heřman Lichnovský opustil zámek se svou ženou a třemi dětmi na jaře roku 1945.(text M.Juřinová)

foto viz  http://www.uksostrava.rajce.idnes.cz

-------------------------------------------------

Aktuální příspěvek J.Kubíčka o kurzu Dendrologie
viz:
Výstava Korunovační klenoty v dějinách světa:
galerie J. Kubíčka: 

http://seniortip.cz/?module=club&action=galerie_view&id=5444

článek J.Kubíčka na :

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/

Na nabídku výboru UKS z.s. (Univerzitního klubu seniorů) při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity přihlásit se k návštěvě výstavy, zareagovala okamžitě většina registrovaných členů klubu, kteří si nechtěli účast na této jedinečné akci (koná se v Ostravě od 9. prosince 2016 do 5. března 2017) utéct.

Ve čtvrtek 2. února se sešli v Ostravském muzeu, kdy po úvodní přednášce průvodkyně o průběhu tehdejší korunovace krále Karla IV., proběhla vlastní prohlídka unikátních replik korunovačních klenotů významných říší Evropy. Nacházejí se zde i ukázky skvostů, které nosili panovníci známých říší Asie, panovníci v Americe či afrických kmenů.

Výstava je doplněna fotografiemi nejznámějších evropských korunovačních katedrál, speciální část tvoří přehled dosud vládnoucích panovnických rodů v Evropě. Své královské koruny zde mají zastoupeny Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a Velká Británie.

Poděkování za příjemně prožité odpoledne s připomenutím si historických událostí a přehlídkou krásy, i když jen v podobě replik, patří nejen doktorce ing. Zdeňce Telnarové z OU, ale i výboru UKS.

-------------------------------------------------
Přednáška 20.1.2017dscn3030.jpg
 

Po výroční schůzi nám přednášela

paní Mgr. Daniela Pilařová na téma Tradiční čínská medicína. 

 

 

Senioři UKS si pozvali do své domácí fakultní učebny OSU erudovanou lektorku Mgr. Danielu Pilařovou, která mj. bude přednášet v letošním 1. pololetí v půlročním cyklu pro širokou veřejnost na TCM Academy základům tradiční čínské medicíny (škola se nachází v centru Ostravy na Šubertově ulici v blízkosti známé Stodolní ulice). 

V úvodu své dvouhodinové přednášky seznámila 45 seniorů s teoretickými, filozofickými a duchovními východisky TCM (taoismus, jin - jung, pět elementů) a zdůraznila jim, že tradice východního léčebného systému v žádném případě nezpochybňuje obrovský přínos moderní medicíny pro zdraví, ale nabízí holistický přístup ke zdraví pacientů.

V další části přednášky se věnovala pěti elementům Oheň, Země, Kov, Voda, Dřevo, jejich cyklům a vazbám, jejich přiřazením k orgánům lidského těla a jednotlivým ročním obdobím s cílem, aby mohl každý posluchač těchto znalostí využívat ve svém životě.

Lektorka se soustředila především na využití 5 elementů na oblast vzájemných mezilidských vztahů, používala celou řadu praktických příkladů z manželského a rodinného života, včetně svého (matka, otec, dvě dcery), na kterých ukázala přímou závislost těchto vztahů na oněch pěti elementech.

V závěru přednášky si posluchači s lektorkou i zacvičili se zaměřením na ledviny, které patří spolu se slezinou k nejdůležitějším orgánům těla, které odpovídají za velkou řadu našich chorob. Posluchači byli nadšeni obsahem i metodikou přednášky Mgr. D. Pilařové a požádali ji, aby v přednáškách v rámci činnosti UKS pokračovala i v dalších tématech TCM.(autor J.Bárta)

více viz její stránky  http://www.zboznovanazena.cz

dscn3027.jpg

více viz http://www.uksostrava.rajce.idnes.cz

---------------------------------------

náš člen J.Kubíček píše přímo na internet článek o nás,

klikněte zde pro informace :

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/uzivatel=5420

 

kalendar-2017-a.jpg

dscn2795.jpgukončení výuky MS OFFICE s RNDr.Martinem Žáčkem PhD.

více fotografií viz http://www.uksostrava.rajce.idnes.cz

----------------------------------

článek J.Kubíčka, který bude zveřejněn v Moravskoslezském deníku, 

zde v předstihu  si jej již můžete přečíst:
Studující senioři ukončili zimní semestr.

Senioři se čím dál víc ve větší míře i počtu, zapojují po odchodu do důchodu do dalšího studia a vzdělávání. Je to dáno tím, že po ukončení aktivní pracovní činnosti, mají najednou mnoho volného času, který se snaží tímto způsobem vyplnit, ale také na druhé straně je jejich cílem získat a nabýt další vědomosti z různých oborů, odvětví a oblastí života. V úterý proběhla poslední lekce studujících seniorů ve Virt U3V při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kteří byli účastníky kurzu MS Office a ovládání PC pro pokročilé, ve kterém se blíže a podrobněji seznámili s používaným operačním systémem Windows, programy Word, Excel a další. Tímto byl ukončen zimní semestr.

Bylo třeba včas se připravit na další, proto byla již v předstihu vystavena paní doktorkou ing. Telnarovou PhD. z OU na stránkách www.setip.osu.cz nabídka kurzů na letní semestr 2017. A co se objevuje v nabídce, ze které se dá určitě vybrat dle gusta každého ze studujících?

Je to kurz Jakub Jan Ryba – pozoruhodná postava českých dějin nejen hudebních s lektorkou Mgr. Janou Ryškovou, dále Potraviny pohledem a pod drobnohledem chemika s lektorkou Mgr. Janou Prášilovou.

Dalším je Praktická dendrologie s lektorem ing. Tomášem Turečkem, ředitelem Botanické zahrady v Ostravě a Česká poezie 20. století s lektorkou doc. Ivou Málkovou. V pokračování práce s počítačem proběhne kurz s názvem Nejen hledání s Googlem s lektorem RNDr. Martinem Žáčkem PhD.. Samozřejmě budou pokračovat kurzy Angličtina pro začátečníky i pro pokročilé.

Také v činnosti UKS , z.s.(univerzitní klub seniorů), který je součástí Virt U3V, se na sklonku roku objevila v listopadu přednáška doc. Švece na téma Problém s radonem v bytech a domácnostech, v prosinci pak přednáška Mgr. Stanislava Knoba PhD. na téma Historie hornictví na Ostravsku ve filmovém centru Cineport v areálu bývalého dolu Hlubina a završením akcí byla hojně navštívená komentovaná prohlídka Katedrály Božského Spasitele.

Již v lednu 2017 proběhne hodnotící schůze činnosti UKS,z.s., po které bude následovat přednáška na téma Čínská medicína.  

Závěrem je nutné poznamenat, že nabídka témat v zimním semestru byla bohatá, z nabídnutých kurzů se dalo dle záliby vybrat a také účast na přednáškách tomu odpovídala. Lze věřit tomu, že i do nastávajícího semestru v příštím roce, se bude hlásit mnoho seniorů z důvodu nejen široké, ale i zajímavé a lákavé nabídky témat.
V Ostravě 21. 12. 2016            Zpracoval:   Josef Kubíček
 -----------------------------------

Návštěva Katedrály Božského spasitele 9.12.

zpracováno J.Kubíčkem viz odkaz:

http://seniortip.cz/?module=club&action=galerie_view&id=5401

a také viz http://uksostrava.rajce.idnes.cz

unnamed--14-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------

Galerie výtvarného umění v Ostravě nabízí seniorům vánoční dárek už teď!

Lidé ve věku od 65 let mohou od 1.12.2016 navštěvovat zadarmo výstavu v Domě umění : V novém světě

více viz  http://www.gvuo.cz

-----------------------------------

článek RNDr.Jiřího Bárty, zveřejněný na http://www.novinky.cz:

Ostravští senioři na poznávací výpravě v Dolní oblasti Vítkovice

Zvědavost a touha po vzdělání věkem a obsahem neslábne, ba naopak. Určitě to platí pro klub seniorů UKS z Univerzity třetího věku ostravské Přírodovědecké fakulty. Jeho členové se rozhodli poznat areál Národní průmyslové památky Dolní oblast Vítkovice, a to pořádně do hloubky.

Univerzitní klub seniorů (UKS) při PřF Ostravské univerzity byl založen v roce 2011, jeho členy jsou účastníci Virtuální U3V, kteří kromě vzdělávací činnosti, kterou pro ně organizují učitelé této fakulty, provozují vlastní vzdělávací aktivity (přednášky, besedy, exkurze aj.).

Letos v létě členové UKS vypracovali zajímavý projekt pod názvem Vítkovická Hlubina do hloubky, s nímž se přihlásili do celostátní akce Plníme přání seniorům, kterou vyhlásila společnost Sodexo, Nadace Konto bariéry a sdružení SENSEN (Senzační senioři). Projekt byl vybrán mezi 30 dalšími projekty seniorských organizací a spolků z celé ČR a v podzimních dnech se uskutečnily 3 akce (poslední 1. prosince) v areálu Dolní oblasti Vítkovice.

Nejdříve si 35 členů UKS prohlédlo za doprovodu průvodce DOV J. Hrubého vysokou pec č. 1, v její přístavbě si vyslechli přednášku o historii Vítkovických železáren u dobré kávičky a desertu v kavárně Bolt.

Další akce se uskutečnila ve Světě techniky, kde v Divadle vědy předvedli vysokoškolští studenti v rámci science show návštěvníkům zajímavé fyzikální a chemické pokusy, interaktivní model hutní výroby končící výrobou nerezové kávové lžičky, kterou si mohli senioři sami vyrobit a v závěru akce shlédli film Divoká Afrika v projekci 3D. Hlavním představitelem ve filmu byla VODA a senioři ji mohli sledovat od zmrzlých vrcholků hor ke korytům mohutných řek a jezerům plným života, skrze vlhké deštné pralesy a ohromné vodopády až k vyprahlým savanám a pouštím.

Konečně zatím poslední akce projektu se uskutečnila v rekonstruovaném areálu dolu Hlubina, kde se účastníkům stala výbornou průvodkyní redaktorka regionálního vysílání TS Ostrava Marta Pilařová. V kinosále, kde býval kdysi sklad MTZ, seznámila přítomné seniory s náročnou rekonstrukcí a přeměnou budov tohoto dolu v nové konferenční sály, dva kinosály, 21 metrovou horolezeckou stěnu, kulturní stánek Heligonka (kde koncertuje mj. Jarek Nohavica) či kavárnu Maryška.

S historií hornictví v Ostravě, včetně dolu Hlubina, seznámil účastníky ve své přednášce lektor Mgr. S. Knob, PhD. z Ostravské univerzity a následně byl promítnut zajímavý dokumentární film Po jantarové stezce o vzniku Národní technické památky Dolní oblast Vítkovice.

Další pokračování projektu čeká členy UKS na jaře 2017 v Hornickém muzeu pod Landekem v Ostravě-Petřkovicích.  

--------------------------------

3. akce projektu Vítkovická Hlubina do hloubky 1. 12. 

dscn2766.jpg

 

 

---------------------------------

dscn2764.jpg

 

V prostorách Hlubiny byla uvedena přednáška  lektora Mgr. Stanislava Knoba PhD. : Historie hornictví na Ostravsku.

Úvodem jsme zhlédli film o přetváření vzhledu DOV architektem Josefem Pleskotem a pak následovala přednáška o životě horníků a jejich rodin na Ostravsku v době 19. a 20. století. Zajímavé byly údaje o zaměstananosti mužů i žen , údaje o stávkách, o životě a stopě jakou zde zanechal Petr Cingr. Další pokračování nám dopoví p.lektor na Landeku v Petřkovicích příští rok při 4. akci projektu Vítkovická Hlubina do hloubky.

K 30 členům UKS se přidala i paní doktorka Telnarová a Pavla Janoschovádscn2770.jpg

 

Poté jsme zašli  do Gongu podívat se na výrobky neziskových organizací:

dscn2773.jpg

 

dscn2774.jpg

 

 

 

 

 

Mohli jsme si pořídit originální vánoční dárky a ozdoby. Občerstvily jsme se dobrotami stejně jakou milou atmosférou. Bylo možné se zapojit při on-line dražbě předmětů s originálním příběhem i přidanou hodnotou. 
V 17 hodin na náměstí před Gongem byl rozsvícen stromek a tak zahájen Advent v Dolní oblasti Vítkovice. 
Zúčastnilo se 46 místních neziskových organizací, pro které byl festival určen.  Díky všem partnerům a lidem, kteří v tom lítali s námi!

---------------------------------

Doc.Švec: Problém s radonem v bytech a domácnostech,

zajímavá přednáška se konala v pátek 18.11. 2016 ve 14,30 hod. v budově Přírodovědecké fakulty (vchod z ul.30.dubna) v místnosti 125 A. Přišlo 20 členů UKS, prostředí bezvadné, místa dost pro všechny!

více viz pod AKTUÁLNĚ

dscn2721.jpg

----------------------------------

Vítkovická Hlubina do hloubky: viz  http://www.uksostrava.rajce.idnes.cz

zde najdete také videozáznam RNDr.Jiřího Bárty z návštěvy TOWER BOLTu!

------------------------------------------------------------------

v sekci AKTUÁLNĚ je nový článek RNDr.Jiřího Bárty o životním jubileu Ing.J.Hrubého,

prvního předsedy občanského sdružení Univerzitního klubu seniorů

----------------------------------------------------------------------------------

Science show a film Divoká Afrika 3.11.2016

Poděkování za krásný zážitek

V roce 2014 jsem nastoupila v rámci celoživotního vzdělávání pro seniory na Ostravskou univerzitu v Ostravě - Přírodovědeckou fakultu, v roce 2015 jsem vstoupila do seniorského klubu na osu.

Moje dojmy z pořádaných akcí seniorského klubu jsou obohacením

mého odborného životního vzdělávání na této fakultě.

Seniorský klub a jeho rada je velmi aktivní a pořádá pro své členy

(i nečleny) nádherná a poučná setkání s lektory a přednášejícími,ať už z oblasti kultury, vědy, přírody, nebo dějin. Jednou z těchto akcí byla i návštěva, která se uskutečnila pro seniory dne 3.11.2016 ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice v rámci vítězného projektu "Vítkovická hlubina do hloubky".Shlédli jsme fyzikální a chemické pokusy, které nám předvedli studenti Ostravské univerzity v Ostravě.. a vidět Gina v láhvi, to je sen- "Přej a bude ti přáno !". Vskutku velmi zajímavé a poučné s obohacením vědomostí na dané téma.

Zajímavým exponátem ve Světě techniky nám byla rovněž představena novinka pro oživení lokality Dolní oblasti Vítkovic, interaktivní model hutní výroby končící výrobou nerezové kávové lžičky,kterou si mohli zúčastnění senioři vyrobit.

Shlédnout "Divokou Afriku" v projekci 3D v kině ,kde hlavním představitelem byla VODA a sledovat ji od zamrzlých vrcholků hor ke korytům mohutných řek a jezerům plným života, skrze vlhké deštné pralesy a ohromné vodopády až k vyprahlým savanám a pouštím byl neskonalý zážitek.

Chtěla bych tímto poděkovat výboru Univerzitního klubu seniorů za zajištění významných akcí pro nás-seniory. (text J.Chlebovská)

více fotografií viz opět  http://www.uksostrava.rajce.idnes.cz
 
dscn2533.jpg
 
 
 
 
 
 

dscn2404.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní

Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.                                                   

V Ostravě, dne 23.10.2016

 Vážená paní doktorko,

      Univerzitní klub seniorů Vám za všechny účastníky pátečního setkání studentů univerzity třetího věku na Přírodovědecké fakultě OU vyslovuje upřímné poděkování za jeho realizaci.  Spolu s vaším pracovním týmem pro uvedené studium jste umožnili širší setkání aktivních studentů i frekventantů v krásné budově fakulty, které zahrnovalo jak retrospektivní rekapitulaci, tak i pobídku k dalším aktivitám, poslechu krásné hudby a bohatým pohoštěním. Tímto přehledem jsme si všichni naplno uvědomili, jak mnoho témat jsme měli možnost studovat, kolik zajímavých kurzů jsme pod vedením fundovaných přednášejících odborníků absolvovali. Vystoupení pana děkana, které bylo tématicky zaměřeno na vodní zdroje bylo  také natolik zajímavé, že podnítilo pozdější diskuzi zúčastněných o zájmu zařazení tohoto tématu do některých příštích kurzů.

    Jak jste podotkla, bez podpory a práce týmu vašich spolupracovníků by nebylo možné zvládnout objem tak vysokého počtu členů studia.  Umožnění absolvování tohoto typu vzdělávání je pro nás velmi, velmi důležité a jsme za tuto možnost vděční všem, kteří nám to umožňují.

      Přejeme Vám osobně a všem vašim spolupracovníkům pro U3V PřF všechno nejlepší a  doufáme, že se bude nadále dařit Vám i nám společně získávat nejen nové informace, ale v neposlední řadě budovat přátelské vztahy mezi sebou.

 

      S úctou        

                                členové Výboru UKS PřF OU

 

zde je článek , který napsal student U3V:

Setkání seniorů studujících VU3V

V pátek 21. 10. 2016 se uskutečnilo v budově Přírodovědecké fakulty na ul. Chittussiho ve Slezské Ostravě, společné odpoledne a setkání současných studujících seniorů VirtU3V při Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, ale i těch, kteří již pravidelné přednášky nenavštěvují.  Setkání zahájila paní doktorka ing. Telnarová, která v úvodu přivítala nejen všechny přítomné, ale i své spolupracovníky a přednášející z fakulty. Pozvání přijal a setkání se zúčastnil i pan děkan doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.  Na programu byla přednáška pana děkana, dále prezentace proběhlých aktivit a plán na další léta. Proběhlo ocenění nejaktivnějších seniorů a v neformální části přátelské pose-zení s občerstvením. Po přednášce pana děkana proběhla bohatá diskuze k zajímavé-mu přednesenému tématu z oblasti vodohospodářství, poté senioři tlumočili navzájem své představy o dalším fungování VU3V. Padla zde např. otázka a dotaz na možnost zajišťování místností nejen k výuce a přednáškám ve VU3V, ale poskytování k akcím pořádaným UKS (univerzitním klubem seniorů), a již v sobotu byla domluvena spolupráce v této oblasti. Informace o činnosti a tématech v jarním semestru byla již publi-kována. V zimním semestru se již uskutečnila na začátku září exkurze do Prahy, zaměřená na Karla IV. k výročí jeho narození, probíhá kurz Vybrané kapitoly z biologie a ekologie, kde jsou přednášejícími členové katedry biologie a ekologie PřF OU. Proběhla již témata Mokřadní systémy a Biologie a ekologie včely medonosné, další budou dle rozvrhu pokračovat. Byl zahájen kurz s názvem Hry pro rozvoj myšlení a paměti, pokračuje kurz MS office a ovládání PC pro pokročilé. Každé úterý dopoledne v průěhu celého zimního semestru, se budou přihlášení a zaregistrovaní studující senioři scházet v Centru Pyramida pod vedením přednášejícího RNDr. Martina Žáčka Ph.D., k prohlubování svých znalostí nejen o hardwaru a softwaru počítačů, ale podrobně se budou seznamovat s používaným operačním systémem Windows, programy Word, Excel a další. Nesmíme zapomenout na činnost UKS, který je součástí VU3V a jehož předsedkyní je Bronislava Wágnerová. Proběhla přednáška ing. Koběrského na téma „Národní parky USA“,  v oblasti Dolních Vítkovic pak proběhla v kavárně na Bolt Tower přednáška novináře Mgr. Svobody na téma „Novinařina kdysi a dnes“. Zajímavá byla i přednáška prof. Karla Steinmetze, který poutavě vyprávěl o symfonických koncertech českých i německých, vzniku Janáčkovy filharmonie a další. Na 3. 11. obdrželi členové UKS pozvánku do Velkého světa techniky do kinosálu na Science show a film Divoká Afrika. Zájem bude určitě stejně velký, jako na přednášce o novinařině v oblasti DV. O dalším pokračování činnosti nejen VU3V, ale i činnosti UKS nelze pochybovat, členové věří, že se objeví spoustu dalších nápadů a hlavně působivých a zajímavých témat z různých oblastí života.

V Ostravě 22. 10. 2016              Zpracoval: Josef Kubíček, člen UKS,z.s.
záznam ze setkání viz http://goo.gl/photos/byVqyK65DUXKLFyN6