Jejím cílem bylo seznámit přítomné seniory s průběhem programu, naučit je vnímat sebe sama jako sebevědomou a přínosnou součást společnosti, naučit je psát články, zprávy, pozvánky aj., týkající se vzdělávací, kulturní a sportovní činnosti jejich klubů, naučit je publikovat příspěvky na komunitním webu www.sensen.cz a ukázat v nich pravý obraz seniorů v současné společnosti.

Přednášející koučka více než 30 přítomných seniorů zaujala poutavým výkladem, řízeným dialogem a partnerským vztahem s nimi. V závěru přednášky je seznámila se 7 energiemi a silami, které utvářejí způsob života každého z nás.

Další částí projektu bude praktický workshop, který povede lektor tvůrčího psaní René Nekuda. Akce se uskuteční 28. února v KC Archa v Ostravě-Porubě. Závěrečná část projektu proběhne 28. března v Praze 4 v Microsoftu, kde se zároveň uskuteční setkání ambasadorů v projektu zúčastněných seniorských klubů SenSenu.

Přínos koučinku vidí jeho organizátoři zejména v tom, že v něm senioři objevují, rozvíjejí a posilují svůj vlastní potenciál, získávají větší důvěru ve své síly, větší jistotu ve svých rozhodnutích a odvahu přijmout zodpovědnost za svůj život.

tento článek včetně 6 fotografií viz:

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/5386-49009-koucink-pro-aktivni-seniory-v-ostrave.html

e-mail paní Ing S.Staňkové pro naše členy UKS,z.s.:

Rozhodla jsem se nakonec projekt pro zájemce z SenSen otevřít bez hesla. Pro vstup by Vám měla stačit "jen" registrace, kterou můžete udělat přes svůj facebook, gmail účet nebo si založit přímo svůj profil (se svým individuálním heslem), výzva k registraci by měla naběhnout zde: https://www.my8.zone/vyzvyainspirace